CERITA BASA JAWA


REKREASI MENYANG BALI
      Kulo lan konco-konco ku, rekreasi menyang Bali, taun wingi.Di selenggara’ake datheng Sekolah SMPN 01 GRATI.Ing tanggal Rabu-sabtu, tanggal 26-29 2012.Kulo lan konco-konco numpak Bis Travel enten AC-ne, adem banget, tapi untunge AC-ne saget di puter. Ati kulo bunga banget, akhire kulo lan konco-konco bisa rekreasi menyang Kuta Bali. Kita sedaya mulai kelas 9A-9G, berangkat menyang bali jam 15.45 WIB. Mulai bis 1-5 pun budhal, waktu niku grimis, Wonten ing bis kita sedaya ningali vcd. Kita sedaya tilem ing bis , amarga sampun dalu. Sekitar jam 22.00 ,kulo tangi lan jam 22.15 kita sedaya mkan malam teng Restauran. Sesampun makan malam kita melbu bis male, nerusake perjalanan .Ing jam 00.30 kita sedaya sampun nyampek Pelabuan Ketapang (Banyuwangi) bade nyebrang laut. Numpak Kapal Laut,supaya bisa nyampek pelabuan Gilimanuk (bali). Ing pukul 01.45 WITA, kita sampun nyampek Pelabuan Gilimanuk (bali), lan turun saka kapal.Terus kita ngelanjutaken perjalanan. Ing pukul 04.35 kita bis 1 mandhek teng Masjid.seampune kita ngelanjutake perjalanan .
       Hari pertama wonten ing bali yoniku jam 06.15 WITA, kita nyampek datheng tujuan pertama yoniku ing TANAH LOT. Ing meriko  kita saget ningali tores,pemandangan sing bagus, lan saget foto-foto.
     Sesampun teng Tanah Lot, kita sedaya nerusake perjalanan . Ing jam 07.15 kita sampun nyampek Hotel JAYA GIRI. Kita sedaya seneng, amrga kita saget istirahat meski sediluk. Ing Hotel kita langsung mendet kunci,gawe kamar seng sampun di siapake. Sesampun niku kulo lan konco-konco siram bergiliran. Terus kita sedaya sarapan isuk, lan sesampune sarapan, kita sedaya nerusake perjalanan ing Dream Leand, sak derange niku.Ing bis kita sedaya di pandu damel marinri pengarahan, sing d sebut BLI. Sak wise wonten Bli kita saget tanglet-tanglet tentang Bali.
       Ing jam 09.35 ,Kita sampun nyampek tujuan ke-2 yoniku Dream Leand. Ing Dream Leand wonten pantai sing bagus.Ing mriku kathah tores-tores berseluncur. Ing Dream Lean kita saget foto-foto, seneng banget puun…
     Sesampune teng Dream Leand kita nerusake perjalanan ke-3 yaniku teng  Pantai Kuta.ing meriko kita sedaya senang banget, amarga kita bisa ningali pemandangan sing bagus banget, ombak ing laut lan kathah tores-torese.Ing pantai kuta kita bisa foto  bareng konco lan guru.
    Sesampune jam 17.45 WITA,kita sampun nyampek tujuan ke-4 yaniku oleh-oleh khas KRISHNA.Ing Krishna konco-konco milih oleh-oleh di beto wangsul.Teng Krishna katah banget oleoleh sing saget di tumbas.waktu di umumaken Keluarga besar SMPN 01 GRATI Sampun telas waktu belonjo, kita sedaya cepet-cepet balik teng bis, lannerusake perjalanan balik teng hotel.
      Ing jam 21.15 WITA, kita sedaya sampun nyampek teng Hotel. Ing hotel kita beres-beres dhamel cek out dugi hotel.Ing jam 22.00 WITA, konco podho tilem, tapi wonten lare-lare sing dereng tilem wonten ing ngandhap ngompol-ngompol. Ing jam 04.00 WITA kulo lan konco sekamar bergiliaran damel siram lan siap-siap.
       Ing pukul 06.00 WITA ,kita sedaya kengken sarapan dating guru-guru.Akhire kita sarapan lan sesampune sarapan kikta mendet tas damel di beto teng bis, amarga sesampune jalan-jalan kita mboten mbalek male teng Hote .Ing  jam 07.30 kita sedaya sampun cek out dugi Hotel, lan nerusake perjalanan ke-5 yoniku tena PUTRA BARONG.
      Ing  jam  08.45 kita sampun nyampek teng tujuan yoniku PUTRA BARONG.Ing meriki kita saget ningali pertunjukan DRAMA PUTRA BARONG lan tarian Khas BALI.Saderenge melbet teng lokasi,kita di paringi kertas sing isine cerito.

0 comments:

Post a Comment